ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Київський дослiдно-експериментальний механiчний завод"

2. Код за ЄДРПОУ: 19130857

3. Місцезнаходження: 04080 м.Київ , Кирилівська, 40

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 463-66-79, (044) 463-66-79

5. Електронна поштова адреса: koemz@i.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://kdemz_pat.emitent.org.ua/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

У зв'язку зі смертю 12.11.2015 року припинено повноваження члена Наглядової ради Межуєва В.С. Розмір пакета акцій емітента, які належали цій особі - 0,0214%. Перебував на посаді з 10.04.2014 року. Паспортні дані: серія СН, № 904663, виданий  01.09.1998 року Ватутiнським РУГУ МВС України у м.Києвi. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2. Голова правлiння                                                Пшеченко Олена Григорiвна            13.11.2015Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа